Thứ bảy, Ngày 21-05-2022
Chào mừng bạn đến với Công Ty Cổ Phần In và Bao Bì Bình Định.
Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông » Thông báo cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức năm 2018 và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019


Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

Download: