Thứ bảy, Ngày 21-05-2022
Chào mừng bạn đến với Công Ty Cổ Phần In và Bao Bì Bình Định.
Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông » Thông báo cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

Download:
Biprica-TB-co-dong-2015.pdf