Thứ hai, Ngày 20-09-2021
Chào mừng bạn đến với Công Ty Cổ Phần In và Bao Bì Bình Định.
Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông » Báo cáo của Hội đồng quản trị

Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021


Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

Download: