Chủ nhật, Ngày 27-09-2020
Chào mừng bạn đến với Công Ty Cổ Phần In và Bao Bì Bình Định.
Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông » Thông báo cổ đông

Thông báo chức danh và chữ ký của Phó giám đốc


Thông báo chức danh và chữ ký của Phó giám đốc phụ trách Kế hoạch Kinh doanh.


Xin vui lòng Xem chi tiết thông báo ở đường Link dưới đây.

Chi tiết: