Thứ ba, Ngày 11-08-2020
Chào mừng bạn đến với Công Ty Cổ Phần In và Bao Bì Bình Định.
Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông » Tài liệu Đại hội cổ đông

Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2015


Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

Download: 
Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2015