Thứ năm, Ngày 22-10-2020
Chào mừng bạn đến với Công Ty Cổ Phần In và Bao Bì Bình Định.
Quan hệ cổ đông
Quan hệ cổ đông » Thông báo cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức năm 2017 và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018Xin vui lòng Download ở đường Link dưới đây.

Download:
Biprica-TB-co-dong-2018.pdf