Thứ sáu, Ngày 21-06-2024
Chào mừng bạn đến với Công Ty Cổ Phần In và Bao Bì Bình Định.
Giới thiệu
Giới thiệu » Thành tích đạt được

Thành tích đạt được


Năm

Nội dung

Số Quyết định

2019

Giấy chứng nhận Thương hiệu Việt bền vững năm 2019 của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thương hiệu Việt

Số: 45/THBV/THV ngày 06/12/2019

2019

Giấy chứng nhận Thương hiệu Việt uy tín lần thứ 15 năm 2019 của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thương hiệu Việt

Số: 023/UYTIN/THV ngày 06/12/2019

2019

Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu sáng tạo năm 2019 của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thương hiệu Việt

Số: 034/DHST/THV ngày 06/7/2019

2019

Giấy chứng nhận Sản phẩm Dịch vụ chất lượng uy tín hội nhập năm 2019 của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển THV

Số: 013/SPV/THV ngày 06/7/2019

2019

Giấy chứng nhận TOP 100 Thương hiệu mạnh ASEAN 2019 của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp châu Á

Số: 0112/DNCA-2019 ngày 30/3/2019

2019

Bằng khen có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người lao động năm 2017-2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Số: 1439/QĐ-UBND ngày 26/4/2019

2018

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng  ISO 9001:2015 – Sản xuất các loại bao bì giấy, bao bì carton và in offset

Số: FM 687092 ngày 07/8/2018

2018

Bằng khen có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế của UBND tỉnh Bình Định

Số : 2163/QĐ-UBND ngày 27/6/2018

2017

Giấy chứng nhận TOP 100 Thương hiệu Việt uy tín lần thứ 13 năm 2017 của Tạp chí Thương hiệu Việt

Số: 028/UYTIN-THV ngày 28/06/2017

2017

Giấy chứng nhận Thương hiệu châu Á-Thái Bình Dương năm 2017 của Tạp chí Kinh tế chấu Á-Thái Bình Dương

Số: 001/16-CATBD  ngày 25/04/2017

2017

Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Văn hóa Tiên phong thế kỷ 21 của Thời báo doanh nhân Việt Nam

Số : 28/2017 ngày 31/03/2017

2017

Giấy khen có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế của Tổng Cục thuế

Số : 839 QĐ/TCT ngày 07/06/2017

2016

Giấy chứng nhận của Tổ chức đánh giá quốc tế độc lập Global GTA chứng nhận công ty đạt danh hiệu Thương hiệu hàng đầu Top Brands 2016

Số: VN-TOPBrands-0091-10/16 ngày 29/10/2016

2016

Giấy chứng  nhận Thương hiệu phát triển kinh tế hội nhập năm 2016 của Trung tâm ứng dụng phát triển Thương hiệu Việt thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật VN

Số : 03/PTHN.THV ngày 15/10/2016

2016

Giấy chứng nhận Doanh nghiệp đạt TOP 100 Thương hiệu Việt uy tín lần thứ 12 năm 2016 của Trung tâm ứng dụng phát triển Thương hiệu Việt thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Số : 55/UYTIN-THV ngày 25/06/2016

2016

Giấy khen có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế của Cục thuế tỉnh Bình Định

Số : 1320 QĐ/CT ngày 23/06/2016

2015

Giấy chứng nhận Doanh nghiệp phát triển vững mạnh năm 2015 của Viện nghiên cứu nhân tài-nhân lực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Số: 211-388/QĐ ngày 29/12/2015

2015

Giấy khen có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế của Cục thuế tỉnh Bình Định

Số : 1132 QĐ/CT ngày 23/06/2015

2015

Giấy chứng  nhận Thương hiệu xanh bền vững của Trung tâm ứng dụng phát triển Thương hiệu Việt thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Số : 08/2015/THX ngày 10/06/2015

2015

Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Văn hóa có nhiều đóng góp cho xã hội của Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam

Số : 92/2015 ngày 12/03/2015

2015

Bằng khen có nhiều thành tích đóng góp trong hoạt động và sự phát triển của Hiệp hội In Việt Nam

Số: 03/HHIVN-QĐ ngày 20/04/2015