Thứ bảy, Ngày 22-06-2024
Chào mừng bạn đến với Công Ty Cổ Phần In và Bao Bì Bình Định.
Giới thiệu
Giới thiệu » Danh bạ các phòng ban

Danh bạ các phòng ban


- Chủ tịch HĐQT-Giám đốc: 0256.3523220

- Phó Giám đốc: 0256.3525135

- Phòng Tổ chức - Hành chính: 0256.3524862

- Phòng kế hoạch kinh doanh:    0256.3522811- 3522234

- Phòng kế toán - tài chính:    0256.3521824

- Fax:                  0256.3524366